E-Magazín

Frekvenčný menič 380V a jeho využitie v praxi

Frekvenčný menič 380V má mnoho využití

Využitie frekvenčného meniča 380V je všade tam, kde je nutné zabezpečiť transformáciu jednosmerného prúdu na striedavý. Frekvenčný menič 380V, ako väčšina zariadení pripojených k sieti, spotrebúva istú časť elektrickej energie. Tá má však úplne identické vlastnosti ako elektrina dodávaná prostredníctvom verejnej siete. Takéto meniče sú dodávané na trh v rôznych veľkostiach a rozhodujúcim parametrom je ich výkon. Súčasný frekvenčný menič 380V je dokonca schopný zabezpečiť dodávku elektriny vo vyššej kvalite ako elektráreň alebo prenosová sústava. Toto tvrdenie však neplatí v každom prípade a niektoré staršie a menej kvalitné modely frekvenčného meniča 380V môžu spôsobiť neželaný šum v niektorých elektrických zariadeniach. 

Frekvenčný menič 380V, jeho funkcie a rozdelenie 

Frekvenčný menič 380V v praxi

Rozdelenie frekvenčných meničov s 380V

Nejeden frekvenčný menič 380V dokáže plniť aj úlohu „bufera“ a tá je splnená pri nehnuteľnostiach využívajúcich solárny systém. Medzi týmto systémom a rozvodnou sieťou vedia zabezpečiť odovzdávanie nadbytočnej elektrickej energie do tejto siete. Využitie frekvenčného meniča 380V týmto ani zďaleka nekončí a jeho aplikácia je vyžadovaná aj v prípade elektrického pohonu, keď potrebujeme z nejakého dôvodu zmeniť frekvenčný alebo napäťový parameter príslušnej siete. V praxi existuje pomerne široká škála frekvenčných meničov a viacero typov ich delenia. Ako prvé uvedieme delenie podľa ich vyhotovenia a v tomto prípade hovoríme o statických a impulzných. Prvá kategória pozostáva z tyristorov, komutačných a riadiacich obvodov. Riadiace obvody plnia funkciu manažovania pohonu komplexným spôsobom. Naproti tomu tie komutačné zabezpečujú zapínanie a vypínanie tyristorov. Tento typ meničov sa v praxi využíva napr. pri stmievaní žiaroviek, na riadenie motorov vo vŕtačkách, vysávačoch a podobne. Impulzný menič je prítomný napr. v pohone električky a na riadenie rýchlosti, ktorou aktuálne jazdí. Ďalším rozdelením frekvenčného meniča 380V je na priamy a nepriamy variant. Podstatou prvého je produkcia takého výstupného napätia, pri ktorom dochádza k využívaniu určitých sínusoíd striedavého prúdu. V prípade nepriameho meniča dochádza v prvom rade k usmerneniu napätia v usmerňovači a potom je pomocou polovodičového striedača pretransformované na striedavý variant s parametrami, ktoré sú požadované. Samostatnou kategóriou sú tyristorové frekvenčné meniče a tie sú charakteristické nelineárnou záťažou. Ich aplikáciou dochádza k ovplyvňovaniu napájacej siete, vďaka čomu dochádza predovšetkým k rádiovému rušeniu a stratám v rozvodných sieťach. Kvalitné frekvenčné meniče nájdete na internetovej stránke https://frekvencnemenice.sk/.