E-Magazín

Ako aplikovať priemyselné podlahy ?

Priemyselné podlahy

V tomto článku sa podrobne venujeme metódam a technikám aplikácie priemyselných podláh. Všetky druhy priemyselných a komerčných zariadení si vyžadujú pevné, trvanlivé a odolné podlahy, aby odolali ťažkej prevádzke a zariadeniam. Každým krokom vás prevedieme od určenia vhodných podlahových materiálov cez prípravu podkladu až po aplikáciu a konečnú úpravu. Či už ste amatérsky nadšenec, alebo skúsený profesionál, tento podrobný sprievodca vám poskytne praktické poznatky aj užitočné tipy, ako správne aplikovať priemyselné podlahy, aby sa zabezpečila ich dlhá životnosť a maximálny výkon. Priemyselné podlahy sú vysoko odolné a pružné podlahové krytiny navrhnuté tak, aby odolali náročným podmienkam priemyselného prostredia.

Aplikácia priemyselných podláh ako profesionál

Jej inštalácia si vyžaduje dôkladnú prípravu a presnú aplikáciu. Ak chcete aplikovať priemyselnú podlahu ako profesionál, tu je sprievodca krok za krokom, ktorý sa vám môže hodiť. Pred všetkým ostatným je nevyhnutné vykonať komplexné prípravné práce na povrchu podlahy. Všetky prítomné nátery alebo nečistoty by sa mali odstrániť, aby sa zabezpečil hladký proces aplikácie. To možno vykonať pomocou metód, ako je brúsenie, tryskanie alebo skarifikácia. Dôležité je tiež opraviť všetky chyby podlahy, ako sú praskliny, diery alebo triesky, aby sa zabezpečil rovný povrch. Okrem toho vykonajte test vlhkosti, aby ste overili, či je povrch dostatočne suchý na nový náter. Akákoľvek nadmerná vlhkosť môže viesť k problémom s priľnavosťou, preto je veľmi dôležité zabezpečiť, aby bol povrch úplne suchý. Keď je povrch podlahy úplne pripravený, môžete pokračovať v procese aplikácie. Začnite nanesením základného náteru, ktorý pôsobí ako spojivo, pričom sa starostlivo riaďte pokynmi výrobcu. Základný náter pomáha zlepšiť spojenie medzi podkladom a prvou vrstvou materiálu priemyselnej podlahy. Pred pokračovaním v práci nechajte základný náter dôkladne zaschnúť. Potom zmiešajte materiál priemyselnej podlahy podľa pokynov výrobcu. Uistite sa, že je dôkladne premiešaný bez hrudiek alebo suchých miest. 

Priemyselné podlahy aplikácia
Aplikácia podlahy musí byť vykonaná odborne.

Nalejte zmes na pripravenú podlahu a rovnomerne ju rozotrite pomocou valčeka alebo stierky. Odporúča sa pracovať po malých úsekoch, aby ste mali kontrolu nad rovnomernosťou aplikácie. Po úhľadnom rozotretí náteru nechajte podlahu zaschnúť podľa času schnutia uvedeného výrobcom. Po zaschnutí podlahu dôkladne skontrolujte. Skontrolujte prípadné nerovnosti alebo vynechané miesta a v prípade potreby naneste ďalšiu vrstvu podlahového materiálu. Môžete sa rozhodnúť aj pre nanesenie vrchného náteru na zvýšenie trvanlivosti a odolnosti proti opotrebovaniu. Opäť sa uistite, že ste podlahu pred použitím nechali dôkladne vyschnúť. Nezabudnite, že pri každom použití priemyselnej podlahy je rozhodujúca bezpečnosť. Vždy používajte ochranný odev vrátane rukavíc a ochranných okuliarov a počas procesu aplikácie zabezpečte dobré vetranie priestoru. Aplikácia priemyselných podláh sa môže zdať náročná, ale s dôkladnou prípravou, starostlivou aplikáciou a trpezlivosťou môžete nainštalovať odolnú a kvalitnú priemyselnú podlahu ako profesionál.