E-Magazín

Nápoje

Spotreba kvalitnej kávy vo svete rastie z roka na rok

Kvalitná káva pre labužníkov

Káva predstavuje pre svetovú ekonomiku dôležitú komoditu. Jej výroba a predaj je dôležitý najmä pre malé, rozvojové krajiny, pre ktoré predstavuje hnací motor ich ekonomického rozvoja. Na tomto fakte sa významne podpisuje hlavne teritoriálne rozdelenie sveta – káva sa pestuje a spracováva primárne v rozvojových krajinách a od jej predaja sú viac menej tieto krajiny závislé. Je dôležitou komoditou pre drobných poľnohospodárov, nakoľko sa vďaka jej predaju zvyšuje ich životná úroveň. A v neposlednom rade je kvalitná káva dôležitá aj pre spotrebiteľov – veľa ľudí si nedokáže predstaviť začiatok svojho dňa