Biznis Magazín

Spotreba kvalitnej kávy vo svete rastie z roka na rok

Kvalitná káva pre labužníkov

Káva predstavuje pre svetovú ekonomiku dôležitú komoditu. Jej výroba a predaj je dôležitý najmä pre malé, rozvojové krajiny, pre ktoré predstavuje hnací motor ich ekonomického rozvoja. Na tomto fakte sa významne podpisuje hlavne teritoriálne rozdelenie sveta – káva sa pestuje a spracováva primárne v rozvojových krajinách a od jej predaja sú viac menej tieto krajiny závislé. Je dôležitou komoditou pre drobných poľnohospodárov, nakoľko sa vďaka jej predaju zvyšuje ich životná úroveň. A v neposlednom rade je kvalitná káva dôležitá aj pre spotrebiteľov – veľa ľudí si nedokáže predstaviť začiatok svojho dňa inak, než so šálkou kvalitnej kávy.

Prevýši dopyt po káve jej spotrebu?

Domáca pohoda a kvalitná kva

Spotreba kvalitnej kávy stúpa

Aj keď je káva jednou z najpredávanejších komodít, ešte stále dokáže jej produkcia prevýšiť spotrebu. Jej spotreba však z roka na rok narastá, za čo sa podpísal aj takzvaný „boom“ v pití kávy. V posledných rokoch Medzinárodná organizácia pre kávu (ICO) vydáva každoročne prognózy, ktoré sa týkajú hlavne predpokladu, že v nadchádzajúcom roku prevýši dopyt po káve jej produkciu. Drobní pestovatelia však ešte stále dokážu vypestovať toľko kávovníka, aby sa z neho dalo vyprodukovať toľko kávy, koľko aktuálne svetový trh potrebuje. To, že je káva ešte stále tovarom ktorý získame relatívne ľahko ovplyvňuje aj vývoj jej cenovej relácie, ktorá je pomerne nízka a v blízkej dobe sa neočakáva, že by došlo k jej extrémnu zvýšeniu.

Ako ovplyvňuje pestovanie, spracovanie a predaj kávy rozvojové krajiny?

Do kategórie rozvojových krajín patria tie, ktorých ekonomický rast a životná úroveň obyvateľov je na nízkej úrovni. Ostatné ekonomiky sa im snažia pomôcť a urýchliť tak ich ekonomický vývoj. Najväčšími spracovateľmi kávy sú práve rozvojové krajiny. Aj keď má na kvalitu kávy výrazný vplyv jej spracovanie a postupy, akými bola spracovaná, kvalitná káva pochádza prevažne z týchto území. Za cieľom podpory a urýchlenia hospodárskeho rastu vznikol svetový koncept Fair trade, ktorého hlavnou myšlienkou je podpora drobných pestovateľov kávovníka, čo sa pozitívne odráža na zvyšovaní ich životnej úrovne. Výsledkom Fair trade je aj certifikát, ktorý by mali vlastniť hlavne značky, ktorých káva spadá do kategórie tých najkvalitnejších. Ak aj vy chcete spraviť niečo prínosné pre tých, ktorí to najviac potrebujú, navštívte stránku https://www.segafredozanetti.sk/, kde nájdete len kvalitnú certifikovanú kávu.