E-Magazín

Ako na daňové priznanie v Bratislave?

Danove priznanie Bratislava a jeho podanie

Ako iste viete, podnikanie sa nezaobíde bez rozsiahlej administratívy. Prvý kvartál každého roka je dôležitý nielen pre podnikateľov, ale aj bežných ľudí. Podávajú sa totiž daňové priznania. Čo vlastnej daňové priznanie je a ako podať danove priznanie Bratislava? Čítajte ďalej a všetko podstatné sa dozviete. Daňové priznanie sa vzťahuje na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Každá osoba, ktorá je povinná ho podať, musí tak urobiť do konca tretieho mesiaca (mesiaca marca) nasledujúceho roka. To znamená, že pokiaľ podávate daňové priznanie v Bratislave a iných častiach Slovenska za rok 2019, musíte tak urobiť do konca marca 2020. Daňové priznanie v Bratislave a iných častiach Slovenska sa zároveň dotýka všetkých fyzických osôb, ktorých príjem v roku 2019 presiahol výšku 1 968,68 eur. Či podávate daňové priznanie v Bratislave alebo iných častiach Slovenska, dbajte na to, aby ste ho nepodávali na poslednú chvíľu. Môže sa tak totiž rozhodnúť veľa ľudí a vy potom strávite v rade na úrade dlhé hodiny čakania.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie v Bratislave a ostatných častiach Slovenska?

Danove priznanie Bratislava pre podnikateľov

Typy daňového priznania

Už sme tak trochu načrtli, koho sa podávanie daňové priznania týka. Zároveň však chceme zdôrazniť, že fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie napríklad aj vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli výšku 1 968,68 eur, ale vykazuje takzvanú daňovú stratu. Predmetom dane sú v podstate príjmy. Do príjmov sa počíta dosiahnutý príjem, no môže sa sem počítať napríklad aj príjem zo zahraničia. Daňovníkom je osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bydlisko, alebo sa tu zdržiava a vykonáva prácu.  Ak ste zamestnancom vo firme, pravdepodobne za vás daňové priznanie v Bratislave či hociktorej inej časti Slovenska podá váš zamestnávateľ. Pokiaľ ste osoba, ktorá daňové priznanie podáva sama a už teraz viete, že to pravdepodobne do konca marca nestihnete, máte možnosť podať žiadosť na predĺženie tejto doby. Daňové priznanie v Bratislave a ostatných častiach Slovenska sa delia na daňové priznanie typu A a typu B. Typ A sa vzťahuje iba na príjmy zo závislej činnosti. Typ B zahŕňa aj podnikanie. Všetko o podaní daňového priznanie v Bratislave a okolí nájdete na webovej stránke https://www.easystart.sk/.