E-Magazín

Výhodné dotácie na slnečné kolektory

Slovo slnečné kolektory sa začína v spoločnosti skloňovať čoraz viac. Existujú na to viaceré dôvody. Jedná sa nielen o to, že dnešná spoločnosť sa zameriava na šetrenie životného prostredia a začínajú sa do popredia dostávať obnoviteľné zdroje energií. Naša planéta nás už viackrát nechala napospas osudu a svojou činnosťou dokázala, že nás dokáže kedykoľvek zradiť, ak sa k nej nebudeme správať s úctou. Znečistenie prostredia je vec, ktorá nedá spávať viacerým z nás. Obnoviteľné zdroje sa začínajú používať na výrobu elektrickej energie a vyhrievanie domácnosti čoraz viac. Slnečné kolektory predstavujú zariadenia, ktoré fungujú vďaka slnečnému žiareniu a slúžia na ohrev teplej vody pomocou slnka. Tieto zariadenia sa síce začínajú na strechách domov objavovať čoraz častejšie, vďaka ich cene si ich však nie všetky domácnosti môžu dovoliť. Dobrou správou však je, že sa vláda rozhodla používanie týchto zariadení podporiť pomocou dotácie na slnečné kolektory. Dotácie na slnečné kolektory sú určené pre slnečné kolektory s plochou do 5 m².

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt solar panelsAj vďaka dotáciám na slnečné kolektory sa tým spoločnostiam, ktoré ich inštalujú oplatí s nimi podnikať. Rozvoj používania slnečných kolektorov je viac menej ešte stále v „plienkach“, ak sa však chce spoločnosť stať úspešnou, v prvom rade by sa mala snažiť dostať medzi tie spoločnosti, ktorým vláda dotácie na slnečné kolektory prepláca a spolupracuje s nimi. Oprávneným zhotoviteľom sa môže stať ktokoľvek, kto sa zaraďujeme medzi fyzické alebo právnické osoby, je registrovanou osobu v rámci členských štátov EÚ a má zabezpečené, že mu inštaláciu zariadení budú vykonávať odborne spôsobilé osoby. V prípade slnečných kolektorov je najväčším problémom to, že nie všetky domácnosti si ich môžu dovoliť. Aj keď sa viacerí s myšlienkou inštalácie týchto zariadení do ich domácností zahrávajú, financie ich jednoducho nepustia. Práve dotácie na slnečné kolektory sú vstupnou bránou k tomu, aby sa na našom území začali používať čoraz viac. Vďaka dotáciám sa znižujú celkové náklady na obstaranie tohto zariadenia, čo robí slnečné kolektory atraktívnejšie a zväčšuje na trhu dopyt po nich. Je jasné, že budúci investor do tepelného čerpadla si na jeho inštaláciu zaobstará len takú firmu, ktorá získala titul oprávneného zhotoviteľa. Preto všetci tí, ktorí podnikajú so slnečnými kolektormi a chcú sa v budúcnosti stať na trhu úspešnými by sa v prvom rade mali usilovať o zaradenie do zoznamu oprávnených zhotoviteľov. Spoločnostiam tiež dokáže napomôcť aj stanovenie nižšej ceny za inštaláciu zariadenia oproti konkurenčným silám. Aj keď môže byť rozdiel len pár Eur, v dnešnej dobe je bohužiaľ pre viacerých rozhodujúcim faktorom práve cena.