E-Magazín

História Slovenska je zaujímavá a bohatá zároveň

História Slovenska má bohatú základňu

Pamätáte si na dejepis v škole? Mnohí z nás ho brali ako povinnú jazdu, no nie preto, že by bola história Slovenska nezaujímavá. Informácie sú v škole častokrát podávané nezáživne a preto nás história nedokáže zaujať hneď na prvý pohľad. Pravdou však je, že mnohé historické udalosti doznievajú ešte aj v dnešných časoch a ovplyvňujú naše životy. Poďte sa spoločne s nami pozrieť, ako históriu Slovenska priblížiť našim najmenším tak, aby si z nej zapamätali čo najviac do budúcnosti. Nie nadarmo sa hovorí, že malé deti si toho dokážu zapamätať najviac. Je to vidieť napríklad pri učení cudzích jazykov. Túto detskú schopnosť by sme preto mali využiť aj v iných oblastiach.

Učte deti histórii už odmalička

História Slovenska z literatúry
Fakty o histórii Slovenska

História Slovenska je ideálnym predmetom, avšak mimoriadne dôležité je podať ju zaujímavo. Klasické učebnice dejepisu síce obsahujú všetky informácie, ktoré by deti mali ovládať, no máloktoré dieťa si z takéhoto písaného textu dokáže niečo zapamätať. Ideálnou formou podania histórie Slovenska sú napríklad filmy, mini divadlá a používanie rôznych rekvizít. Deti dokáže takáto forma zaujať oveľa viac ako iba nezáživný výklad povinného učiva. História Slovenska je mimoriadne bohatá a nie je nutné, aby deti ovládali všetky fakty. Tie najdôležitejšie udalosti sa však dajú podať krásnou detskou formou. Takto odovzdané informácie si deti dokážu zapamätať až do dospelosti, čo je naozaj skvelé. 

Detské publikácie približujúce históriu Slovenska

Ak máte doma malých čitateľov, potom určite často kupujete detské knihy. Na knižnom trhu je dostupných hneď niekoľko zaujímavých publikácií približujúcich históriu Slovenska. Medzi tie najčítanejšie patria Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov, Bitky a bojiská či napríklad Slovensko – čo ti v škole nepovedia. Tieto detské knihy sú popretkávané krásnymi farebnými ilustráciami zobrazujúcimi našich predkov. Takto podaná história Slovenska dokáže zaujať nejedno dieťa. Prostredníctvom podobných knižiek má zrazu dieťa k histórii oveľa bližšie a môže tento záujem ďalej rozvíjať. História Slovenska v sebe nesie obrovské množstvo zaujímavých udalostí. Aj keď si z nej určite nezapamätáme všetko, čo sa v škole učíme, tie najpodstatnejšie míľniky by mal poznať každý z nás. Chcete sa o nej dozvedieť viac? V tom prípade neváhajte kliknúť na webovú stránku https://slovander.sk/.