Biznis Magazín

Domácnosť

Výhodné dotácie na slnečné kolektory

Slovo slnečné kolektory sa začína v spoločnosti skloňovať čoraz viac. Existujú na to viaceré dôvody. Jedná sa nielen o to, že dnešná spoločnosť sa zameriava na šetrenie životného prostredia a začínajú sa do popredia dostávať obnoviteľné zdroje energií. Naša planéta nás už viackrát nechala napospas osudu a svojou činnosťou dokázala, že nás dokáže kedykoľvek zradiť, ak sa k nej nebudeme správať s úctou. Znečistenie prostredia je vec, ktorá nedá spávať viacerým z nás. Obnoviteľné zdroje sa začínajú používať na výrobu elektrickej energie a vyhrievanie domácnosti čoraz viac. Slnečné kolektory predstavujú zariadenia, ktoré fungujú vďaka slnečnému žiareniu a slúžia na ohrev teplej vody pomocou slnka. Tieto zariadenia sa síce začínajú na strechách domov objavovať čoraz častejšie, vďaka ich cene si ich však nie všetky domácnosti môžu dovoliť. Dobrou správou však je, že sa vláda rozhodla používanie týchto zariadení podporiť pomocou dotácie na slnečné kolektory. Dotácie na slnečné kolektory sú určené pre slnečné kolektory s plochou do 5 m².

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt solar panelsAj vďaka dotáciám na slnečné kolektory sa tým spoločnostiam, ktoré ich inštalujú oplatí s nimi podnikať. Rozvoj používania slnečných kolektorov je viac menej ešte stále v „plienkach“, ak sa však chce spoločnosť stať úspešnou, v prvom rade by sa mala snažiť dostať medzi tie spoločnosti, ktorým vláda dotácie na slnečné kolektory prepláca a spolupracuje s nimi. Oprávneným zhotoviteľom sa môže stať ktokoľvek, kto sa zaraďujeme medzi fyzické alebo právnické osoby, je registrovanou osobu v rámci členských štátov EÚ a má zabezpečené, že mu inštaláciu zariadení budú vykonávať odborne spôsobilé osoby. V prípade slnečných kolektorov je najväčším problémom to, že nie všetky domácnosti si ich môžu dovoliť. Aj keď sa viacerí s myšlienkou inštalácie týchto zariadení do ich domácností zahrávajú, financie ich jednoducho nepustia. Práve dotácie na slnečné kolektory sú vstupnou bránou k tomu, aby sa na našom území začali používať čoraz viac. Vďaka dotáciám sa znižujú celkové náklady na obstaranie tohto zariadenia, čo robí slnečné kolektory atraktívnejšie a zväčšuje na trhu dopyt po nich. Je jasné, že budúci investor do tepelného čerpadla si na jeho inštaláciu zaobstará len takú firmu, ktorá získala titul oprávneného zhotoviteľa. Preto všetci tí, ktorí podnikajú so slnečnými kolektormi a chcú sa v budúcnosti stať na trhu úspešnými by sa v prvom rade mali usilovať o zaradenie do zoznamu oprávnených zhotoviteľov. Spoločnostiam tiež dokáže napomôcť aj stanovenie nižšej ceny za inštaláciu zariadenia oproti konkurenčným silám. Aj keď môže byť rozdiel len pár Eur, v dnešnej dobe je bohužiaľ pre viacerých rozhodujúcim faktorom práve cena.

Plynové kotle najvyššej kvality

Každý z nás sa občas dostane do situácie, kedy rozmýšľa, čo ďalej so svojim životom spraví a akým smerom sa bude uberať. Takéto situácie najčastejšie nastávajú pri voľbe o tom, akú profesiu a prácu bude človek počas života vykonávať. Niektorým sa podarí robiť to, čo ich naozaj baví, iní zase siahnu po takej voľbe, ktorá je tvorcom zisku. Medzi podnikateľmi však nájdeme aj takých, ktorí sa vybrali cestou,  na ktorej sa venujú vykurovacej technike. Medzi vykurovaciu techniku patria aj plynové kotle, ktoré predstavujú jedno z najpoužívanejších vykurovacích zariadení dnešnej doby. Aké sú však hlavné dôvody, prečo sú pre niektorých ľudí plynové kotle atraktívne a prečo sa rozhodnú s nimi podnikať? V čom spočíva ich výnimočnosť oproti ostatným vykurovacím zariadeniam? Dôvodov je hneď niekoľko.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gas boiler viessmannJe prirodzené, že výrazný vplyv na podnikanie s plynovými kotlami má podnebie. V oblastiach, v ktorých teploty počas celého roka dosahujú vysoké hodnoty a v ktorých je dostatok slnečných dní nie je potrebné teplo získavať z iných zdrojov, pretože sa na tomto území nachádza. Avšak v takých oblastiach, v ktorých dochádza k teplotným výkyvom, prípadne je počas celého roka zaznamenaná nízka teplota, je vykurovanie domácností naozaj potrebné. Rovnako to platí aj v prípade získavania teplej úžitkovej vody. Z toho dôvodu v krajinách s chladnejším podnebím nájdeme veľký počet spoločností, ktoré podnikajú s vykurovacou technikou. A práve v týchto oblastiach je tento typ podnikania veľmi perspektívny. Je zrejmé, že domácnosti musia byť vykurované. Vykurovacia technika sa len tak ľahko nepominie, pretože človek v zime musí nejakým spôsobom získať teplo a teplú úžitkovú vodu. Plynové kotly sa tešia tiež veľkej popularite z dôvodu ich dostupnosti. Ak chce domácnosť vykurovať pomocou plynového kotla, musí mať k dispozícii plynovú prípojku. A práve prístup k plynu má v súčasnosti už veľký počet domácností. K popularite vykurovania pomocou plynových kotlov prispelo aj to, že klasické plynové kotle začínajú nahrádzať ich ekologickejšie verzie – kondenzačné plynové kotle. Tie sú v porovnaní s klasickými plynovými kotlami oveľa ekologickejšie, efektívnejšie a hospodárnejšie. Plynové kotly tiež predstavujú zariadenia, ktoré nie sú až tak náročné na obsluhu.

Aj keď sa však rozhodneme podnikať s plynovými kotlami, nie je vždy zaručené, že sa naše podnikanie stane úspešným. Pri tomto type podnikania človek prichádza priamo do styku s ľuďmi. A práve práca s ľuďmi sa neradí medzi tie jednoduché. Preto by mal každý, kto podniká s vykurovacou technikou dbať na to, aby svoju prácu vykonával zodpovedne a hlavne férovo a tiež na prvé miesto klásť potreby svojich zákazníkov.